Skip to content

Tigercat bränslefilter

Skydda din motor med högpresterande Tigercat-bränslefilter av syntetiska material.

Den senaste generationens common rail-högtrycksbränsleinsprutningssystem (HPCR) som används till Tigercats FPT-motorer körs med mycket högre temperaturer och tryck än tidigare motorer. Detta betyder att även en svag bränslekontaminering kan resultera i allvarlig motorskada. För kontinuerlig och problemfri drift av Tigercats FPT-motorer är det viktigt att använda bränslefilter som uppfyller Tigercats specifikationer, såsom huvudbränslefiltret BH810, och byta filter vid korrekt intervall såsom anges i operatörsmanualen.

Ett Tigercat BH810 huvudbränslefilter installerat i en 880-timmerkran, interiörbild av maskinkomponenter

Ett Tigercat BH810 huvudbränslefilter installerat i en 880-timmerkran.

Huvudbränslefiltret BH810 placeras efter den transparenta bränsle-/vattenavskiljaren på Tigercats FPT-motorer och är motorns sista försvarslinje innan dieseln går in i bränsleinsprutningssystemet. Det speciellt framställda syntetiska filtermaterialet fångar partiklar ner till 4 mikron (ett mänskligt hårstrå är ca. 100 mikron i diameter) och är certifierat för användning med Tigercats FPT-motorer. Filtret håller kvar upp till 99,9 % av föroreningar över fyra mikron, även under förhållanden med högra vibrationer och bränsleströmningar som är typiska vid användning av utrustning för terräng- och skogsbruk. Detta förbättrar pålitligheten hos motorns bränslesystem och minskar driftstopp och underhållskostnader.

Små föroreningspartiklar på ett bränslefilter.

Små föroreningspartiklar kan skada bränsleinsprutningsportarna (200x förstoring)

Konkurrerande filtermaterial tillverkade av cellulosa med tillsatser av glas eller polyester klarar inte uppgiften. Cellulosa kan absorbera vatten och leda till mikrobtillväxt och att filtret korkar igen. Ännu värre är att vattenfyllda filter kan frysa vid låga temperaturer och minska bränsleflödet. Detta kan i slutändan leda till att filtret kollapsar och ofiltrerat och potentiellt kontaminerat bränsle kommer in i insprutarna. Bränsleinsprutarna skadas då snabbt och kräver dyra reparationer.

Förutom att rätt filter används måste de bytas i rätt tid. I operatörsmanualen anges korrekt filterbytesintervall. Dessa intervall har fastställts som acceptabla under normala driftsförhållanden. Men om du misstänker att dieselbränslet där du befinner dig har lägre kvalitet kan du behöva byta filter mer frekvent. Överväg att använda ett tvåstegat filtreringssystem på diesellagringstankar eller mobila tankningsvagnar för att säkerställa att bränslet är så fritt från föroreningar som möjligt innan det kommer in i maskinens tank. Rengör alltid bränslepåfyllningsröret, som en extra försiktighetsåtgärd, före påfyllning för att säkerställa att ingen smuts kommer in i tanken. Rådgör omgående med din Tigercat-återförsäljare om du misstänker ett problem med bränslekvalitén. Använd äkta Tigercat-delar för att skydda era investeringar.


Related Content

loader-icon

Hantera diesel


Alla Tigercat FPT-motorer behöver bränslefilter och dieselbränsle som uppfyller vissa minimikrav.


water separator

Skötsel av motor och efterbehandling


Tigercats maskiner används ofta i utmanande miljöer och krävande arbetscykler. Lär dig om bästa förfarande för att uppnå maximal prestanda, driftstid och hållbarhet för din motor och efterbehandlingssystem.