Skip to content

Vinterskötsel för skogsbruksmaskiner

Tigercats maskinunderhållstips för tuffa vinterförhållanden.

Tigercats maskiner arbetar i några av de mest extrema vädren på planeten – från varma och fuktig förhållanden i USA:s sydstater och Brasilien till ett bitterkallt och snöigt klimat i Ryssland, Nordamerika och Kanada. I kalla klimat, måste entreprenörerna maximera tillängligheten och produktionen under det korta vinterfönstret då marken är frusen. Dessa tips hjälper operatörer i nordliga regioner att ta sig genom de tuffaste vintrarna med fanan i topp och maximal produktivitet.

Tigercats fällare-läggare 870C i vintertid

Utvändig skötsel

När maskiner transporteras från en plats till en annan eller tillbaka till sin hemort under vintern, kan de utsättas för saltstänk från vägar och motorleder. Denna saltspray kan belägga känsliga, utsatta delar såsom hydraulcylinderstänger och det kan oundvikligen leda till korrosion. När en maskin skall transporteras, täck exponerade cylinderstänger med fett för att skydda dem från saltstänk.

Närhelst det är möjligt, tvätta maskinen med en högtryckstvätt på en tvättplats. Men var inte för överambitiös med tvättningen! Undvika att använda högt tryck och att rikta vattenstrålen mot elinstallationer.

Före uppstart, avlägsna is från larvbanden och omkring hydraulcylindrarna. Tjock isbildning kan hämma hydraulcylindrarnas rörelser och orsaka skada på tätningar inuti cylindrarna.

Vintervätskor

Låga temperaturer har en större påverkan på de vätskor och smörjmedel som håller Tigercat-maskinerna igång. Det är viktigt att under vintertid säkerställa att ni använder en godkänd året-runt-hydraulolja med ett viskositetsindex (VI) på åtminstone 225 och en motorolja med lägre viskositet för kalla förhållanden enligt specifikationer i bruksanvisningen.

Tigercats skotare 1085B i vintertid

Vaxpartiklar i dieselbränsle kan fällas ut i kall väderlek vilket leder till ”gelifiering”, vilket betyder att bränslet tjocknar och enkelt kan täppa igen filter och slangledningar vilket i sin tur stryper bränslet till motorn. Undvik detta när temperaturen faller genom att alltid använda bränsle av typ ”Arctic” eller ”No. 1”. Detta är raffinerat så att det har mindre vaxiga komponenter som orsakar gelifiering. Att blanda diesel med fotogen, bränsletillsatser eller alternativa bränslen sänker bränslets smörjförmåga vilket leder till skada på pump, insprutare eller avgasefterbehandlingssystem.

Dieselavgasvätska (DEF) fryser vid -11 °C. Den kan dock frysa och tina utan att det påverkar dess prestanda. Den kommer normalt frysa väldigt långsamt. 20 L tar nästan fem dagar för att frysa till fast form vid -20 °C. Tigercat-maskiner kan startas med frusen DEF i tanken; den varma motorkylvätskan kommer automatiskt cirkulera genom spiralerna i DEF-tanken för att tina upp den vid behov. Den bästa metoden är att fylla DEF-tanken i slutet av dagen vilket innebär att en överskottsvolym finns tillgänglig tidigare i händelse av tidiga morgonstarter i extremt låga temperaturer. DEF kommer att expandera upp till 7 % när den är frusen, men alla DEF-tankar är utformade med ett övre expansionskärl för detta syfte, så fyll inte till över nederdelen av påfyllningsröret.

Ingen anti-gelifiering eller frostskyddstillsatser ska någonsin tillsättas till DEF, då dessa motverkar DEF:s effekt och kan skada komponenter i efterbehandlingssystemet. Detsamma gäller för alla produkter som marknadsförs som ”Vinter-DEF”. Alla inblandningar eller ändringar av DEF-blandningen kommer att motverka dess prestationsförmåga och kan orsaka skada på SCR-komponenter. Använd bara ISO 22241-certifierad DEF.

Maskinuppvärmning

Om du försöker köra en maskin på full effekt som har varit avstängd under extrem kyla en längre tidsperiod kan det snabbt leda till skada. Stål blir sprött och mer benäget att spricka under belastning. Hydraulledningar kan blockeras eller tätningar kan gå sönder. Det är viktigt att värma upp hela maskinen ordentligt för att säkerställa att den är tillförlitlig i kallt väder. De flesta Tigercat-maskiner har alternativ tillgängliga för kylvätskevärmare och motorblocksvärmare, vilka ska vara installerade om maskinen ska användas i kyla.

När du använder en kylvätskevärmare är det viktigt att säkerställa att det inte finns sommardieselbränsle kvar i ledningarna som kan stelna till gelé och blockera värmarens funktion.

Föraren ska vara i hytten under uppvärmningsproceduren. När kylvätskevärmaren har körts en stund och motorn startat och är varmkörd, ska hydraulfunktionerna aktiveras, först långsamt för att låta hela systemet bli jämnt uppvärmt. På exempelvis en fällare-läggare, ska kranarmen sträckas ut och dras in långsamt flera gånger. Om hydraulolja värms upp med värmaren och den varma oljan skickas ut i de kalla cylindrarna kan det leda till tätningsskador.

Även om maskinen ska köras vid tomgång en kort tid för att värma upp hydrauliken och motorn måste längre tomgångskörningar undvikas. För Tigercat FPT-motorn kan längre tomgångskörningar leda till kolväteackumulering, vilket kan orsaka efterbränning i efterbehandlingssystemet och skador på viktiga komponenter.

Däck och band

För maskiner med gummidäck måste framdrivningshjälpmedel, såsom kedjor och hjulband vara godkända av Tigercats serviceavdelning. Användning av ej godkända framdrivningshjälpmedel kan överbelasta maskinens axlar. För bandfordon, rekommenderar Tigercat inte användning av påsvetsade isdubbar. Dessa kan överbelasta länkarna och leda till bandhaveri. Och där det är möjligt, kör runt stubbar!

Om vintern är er produktiva årstid för avverkning, vidta extra försiktighetsåtgärder så kommer er Tigercat-maskin att finnas där och ge maximal produktivitet och tillförlitlighet!