Skip to content

Tigercat är specialiserat på design och tillverkning av trädavverkningssystem och specialiserade maskiner för arbete i tuff terräng. Tigercats skogsbrukssystem levererar bearbetat trä till vägkanten till den lägsta kostnaden per producerat ton.

Läs mer om Tigercats innovativa avverkningssystem och industriella terrängprodukter. Ta reda på hur du kan förbättra din produktivitet och minska dina kostnader per producerat ton.