Skip to content

Att hantera tuff terräng i Sverige

Tigercat hittar en nisch i en av Sveriges mest krävande tillämpningar för skogsmaskiner.

– Paul Iarocci

I en tuff tillämpning där arbetscyklerna uppnår 100 % på mjuk mark, branta kullar och stenig terräng har Tigercat hittat en ny marknad för sina robusta skotare och lunnare med sexhjulsdrift. Landet är Sverige, tillämpningen är markberedning och kravet är hållbart konstruerade basfordon med många hästkrafter.

Skivorna flyter ovanför stenarna när markberedaren kör i tuff terräng.

Tuff terräng. Skivorna flyter ovanför stenarna.

Vid markberedning i Sverige brukar man oftast fästa en skiva eller ett dikningsaggregat baktill på lastbäraren för tungt arbete. Maskinen färdas över tidigare skördat skogsområde och bryter sig igenom kvarlämnade grenar och trädtoppar och skapar rader av omvänd torv. De kupade raderna ger de nya träden mer ljus, vatten och tillgång till näring som främjar rotbildning.

Ibland planteras unga träd manuellt i utkanten av dessa rader. I andra fall sås frön under markberedningsprocessen via ett system som integreras i aggregatet. En annan metod innefattar naturlig föryngring genom fröträd som lämnats kvar på det skördade området.

Tommy Olers, arbetsledare på Akers Skog, arbetar med en av företagets två 1075-markberedare, utrustad med ett Bracke T26.a harvaggregat. Med 205 kW (275 hp) och 20 ton (22 tn) är 1075 Tigercats största skotare. Den har snabbt kommit att betraktas som den bästa skotaren för markberedningsarbeten. Tommy arbetar för närvarande med maskinen i södra Sverige nära Filipstad där det inte blir tjäle i marken förrän i januari. Maskinen kan då antingen göras om till en standardskotare under vintern eller så kan Tommy söka kontrakt söderut i det varmare Tyskland.

Akers Skog erbjuder markberedningstjänster till skogsindustrins jätte Stora Enzo samt ett svenskt statligt ägt bolag. Dessa företag försöker använda 1075 markberedarna i de områden där terrängen är som värst och det finns mycket stora stenblock, då de inser att det finns få maskiner och företag i Sverige som kan hantera sådana svåra arbeten. Produktionshastigheten varierar mellan olika typer av terräng, men ligger i genomsnitt på en hektar (2,47 tunnland) per timme i tuff terräng.

Tommy Olers, arbetsledare på Akers Skog, står framför en av deras skotare.

Tommy Olers, arbetsledare på Akers Skog.

Tommy har långa arbetsdagar och arbetar i genomsnitt 12-14 timmarsskift. Som enda förare arbetade han 800 timmar i 1075:an de första två månaderna. Om man ska tillbringa så mycket tid i maskinen är komfort en viktig faktor. Tommy säger att de dubbla boggierna och midjeleden bidrar till en betydligt mjukare färd över den tuffa terrängen. Boggierna sänker också marktrycket vilket gör det möjligt för maskinerna att bearbeta blötare och mjukare terräng.

En annan fördel med den skotarbaserade markberedaren är kranen. “Jag behöver kranen för balans och viktfördelning för maskinens mittersta och främre delar. Och även för att flytta på stora träd och andra hinder,” säger Tommy. Harven är utformad för att flyta över stenar. “Du måste planera vägen i förväg för att undvika de stora stenblocken. Mindre stenar är inget problem,” säger Tommy. “Maskinen är väldigt stark och välbyggd. Den kan utföra sådant arbete som ingen annan maskin klarar.”

E625C är utrustad med en treradig högläggare.

E625C är utrustad med en treradig högläggare.

Kurt Collin, ägare av F:a Kurt Collin och Per Tysk, ägare av F:A Per Tysk Tyskgården, är båda endast inriktade på markberedningstjänster. Kurt kör en ny E625C med roterande säte (heter nu 635D) och sonen Per har utmärkt sig genom att han körde den första skotaren som någonsin tillverkats av Tigercat. Denna prototyp för 1018-modellen byggdes om till en markberedare när Per köpte tillbaka den 2005.

Markberedaren 1075 arbetar på ett utmanande område för Stora Enzo. En arbetscykel på nästan 100 % i brant terräng och på klippor är extremt krävande för maskinen.

Markberedaren 1075 arbetar på ett utmanande område för Stora Enzo. En arbetscykel på nästan 100 % i brant terräng och på klippor är extremt krävande för maskinen.

Båda maskinerna är utrustade med treradiga högläggare utformade för områden med mindre bergtäckning. Högläggningsaggregatet skapar ojämna högar av uppvänd jord istället för rader och den hanterar inte stenar lika bra som en harv. Kurt och Pers specialmaskiner är bäst lämpad för den blandning av våt och kuperad terräng som man kan hitta några hundra kilometer från Filipstad i landets sydvästra del.

 

Kurt Collin sitter i hytten på sin Tigercat-lunnare.

Kurt Collin gillar det roterande sätet med två lägen och styrenheterna för bakhjulsstyrning.

Den relativt korta lunnarbaserade maskinen är enkel att vända i slutet av en rad vilket ökar produktiviteten. Det roterande sätet med två lägen och styrenheterna för bakåtdrift minskar också vändtiden i slutet av raderna. “Det roterande sätet är det bästa,” förklarar Kurt. Han säger att lunnaren håller hög hastighet och oftast tillryggalägger en hektar (2,47 tunnland) i timmen.

Vad gäller åkkomfort säger Kurt att den oscillerande framaxeln tillsammans med den bakre boggin ger en mjuk färd och han kommenterar också den goda viktdistributionen som gör att han kan köra försiktigt på den mjuka och blöta terräng som han så ofta stöter på.

Markberedningsaggregaten vänder det övre torv- och jordskiktet för att ge nya träd en större chans till överlevnad.

Markberedningsaggregaten vänder det övre torv- och jordskiktet för att ge nya träd en större chans till överlevnad.


Related Content

loader-icon

635E markberedare som stöttar "high-ballers"


En riktig rivning är mycket viktig för att påskynda trädplanteringsprocessen. Det snabbast växande återskogningsföretaget i Kanada, HRI, har valt Tigercats sexhjuliga 635E markberedare för att få jobbet gjort.


Sådan far, sådan son


BTB upptäcker hur två unika Tigercat-markberedare 1075B effektivt förbereder marken för återplantering i Sverige.


På Skandinaviens bergknallar


BTB gjorde en resa över Atlanten till Skandinavien för att besöka Tigercat-kunden Mats Danielsson, ägare av MD Skog AB i Borlänge Sverige.


1075B-markberedare i Sverige


En Tigercat 1075B skotare lastbärare utrustad som en markberedare. Den här 1075B markberedaren körs i Sverige i en tuff terräng full av stenar. Hållbara Tigercat-skotare är idealiska lastbärare för tuffa markberedningstillämpningar.