Skip to content

Sådan far, sådan son

BTB upptäcker hur två unika Tigercat-markberedare 1075B effektivt förbereder marken för återplantering i Sverige.

Samantha Paul, Tigercat marknadsföring

Tigercat-kunderna Jan-Olof (Jaj) och sonen Mikael Johansson från JMB Skogsentreprenad AB (JMB) lät BTB besöka dem i det vackra Sverige för att visa oss hur de bereder marken inför återplantering med Tigercat 1075B-markberedare.

Förberedelse av marken för återplantering kallas vanligen markrivning, vilket är en process som bryter sönder den grova ytan efter att marken har skördats.

Mikael (vänster) och Jaj (höger) Johansson sköter markberedningen i familjeföretaget JMB Skogsentreprenad AB.

Mikael (vänster) och Jaj (höger) Johansson sköter markberedningen i familjeföretaget JMB Skogsentreprenad AB.

Ett kraftigt bärarfordon utrustat med ett tallriks- eller harvredskap används för att bryta igenom grenar och överblivna skott för att exponera jorden för mer ljus, vatten och tillgång till näringsämnen, vilket främjar en stark och frisk rotbildning samt ökar produktiviteten.

Familjen Johansson

JMB ligger utanför Lima, en liten by fyra timmar nordväst om Stockholm, i kommunen Malung-Sälen och omges av små sjöar, stora stenblock, vidsträckta skogar och den bästa slalomåkningen i området. Det har funnits fyra generationer av

Jaj Johansson står i mittsektionen på en Tigercat-maskin.

Jaj Johansson talar mycket väl om Tigercats extremt tåliga, tjockt pläterade mittsektion.

Skogsarbetarna Johansson har arbetat i skogen här i Lima sedan år 1925 tillsammans med Jajs farfar, Johan, som fällde för hand med hjälp av endast en kapsåg. År 1995 tog Jaj Johansson och hans två bröder över sin far Edwins företag och gav det namnet JMB som står för Jaj, Mats och Bengt. Flera år senare delade bröderna upp arbetet med Mats som ledde avverkningsteamet, Bengt timmerbilarna och Jaj skötte markberedningarna med sin tjugosexåriga som Mikael.

Två lika unika

För markberedningar äger Jaj Johansson två Tigercat-skotare ur serien 1075 som är konfigurerade för markberedning med bakarmar Bracke T26 och två specialtillverkade armar för markberedning monterade på den bakre ramen precis bakom mittsektionen. En maskin körs av Jaj och en av Mikael. “Det fungerar mycket bra med endast oss två som arbetar tillsammans,” säger Jaj.

Den ursprungliga markberedaren 1075 köptes för nio år sedan år 2007 och har nu tillryggalagt 15 000 arbetstimmar. Transmissionen fungerar fortfarande mycket bra och hela maskinen har alltid fungerat väl med minimala driftstörningar. Den andra maskinen är en Tigercat-markberedare 1075B av årsmodell 2014,

En Tigercat-markberedare navigerar den svenska terrängen.

“Som förare av en markberedare i Sverige måste du verkligen kunna läsa av terrängen,” säger Jaj. Förare måste hela tiden se ut via baksidan av maskinen för att veta när harvarmarna ska lyftas upp för att undvika gnistor som uppstår när tallriksharven av metall skrapar över stenarna.

som körs av Mikael. Normalt är markberedare utrustade med två eller tre armredskap monterade på baksidan av maskinen. För att öka produktiviteten, har Jaj och Mikael konstruerat ytterligare två armar i mitten av maskinen som sträcker sig ut på varje sida. Detta ger en mycket unik och produktiv uppsättning av markberedare.

Markberedningssäsongen

“Som förare av en markberedare i Sverige måste du verkligen kunna läsa av terrängen,” säger Jaj. JMB måste klara av allt från sumpmarker till branta sluttningar och jättelika stenblock. JMB tar sig igenom de långa tio- till tolvtimmarsskiften under sommarmånaderna för att dra fördel av det långa dagsljuset och täcker vanligtvis 3 000 ha per år (7 410 ac). Jaj och Mikael har en husvagn som de sover i under veckan och försöker att avsätta lördagar och söndagar för familj, vänner, motorsport eller älgjakt.

Eftersom markberedning inte kan göras när marken är frusen måste de vanligtvis pausa arbetet från mitten av december till början av mars. Jaj och Mikael använder vintermånaderna till noggrann besiktning och underhåll av maskinerna. I deras verkstad på 160 m2 (1 720 ft2) utför de underhåll utöver typiskt säsongsunderhåll för att garantera maximal drifttid och maskintillgänglighet för nästa krävande sommarsäsong. “Detta är nyckeln till framgång,” säger försäljningsexpert Sven-Åke Stenberg, på Tigercat AB. JMB planerar också i förväg och förvarar viktiga reservdelar i sitt garage i händelse av att någonting går sönder under sommarsäsongen.

En Tigercat-skotare med ett markberedningsaggregat fram, samt två aggregat på var sida om maskinen.

För att öka produktiviteten har Jaj och Mikael konstruerat ytterligare två armar i mitten av maskinen, en arm sträcker sig ut till vänster från maskinen och den andra sträcker sig ut till höger.

Ungefär 70 % av Sverige täcks av skog som sträcker sig ut över 28 miljoner ha (70 miljoner ac). Av detta område utgör nästan 23 miljoner ha (57 miljoner ac) produktiv skogsmark. Hela skörderotationen i Sverige kan utgöras av en 80–100-årig cykel. Först skördas det befintliga virket. Sedan måste marken enligt svenska bestämmelser vila under två år innan markberedning. Därefter sätts planteringens “high ballers” in som manuellt planterar ut fröplantorna. Detta åtföljs av en första och en andra gallring innan slutavverkningen. Den markberedande delen i denna cykel har avgörande betydelse för att främja tillväxt direkt från start.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) är världens ledande skogscertifieringsorganisation. Som en internationell icke-vinstdrivande, icke-statlig organisation som arbetar för ett hållbart skogsbruk, fortsätter PEFC att tillföra fler bestämmelser som påverkar små skogsägare och slutligen entreprenörerna i Sverige och i andra delar av Europa. “Nya miljöbestämmelser t.ex. för oljeläckage gör nu att det kostar en hel del bara att köra,” konstaterar Jaj. Därför behöver JMB hållbar slitstark utrustning som håller betydligt längre eftersom dessa kostnader påverkar slutresultatet mer och mer för varje år.

Varför Tigercat?

Som för de flesta skogsföretagare är huvudmålet för Jaj och Mikael att betala av sin utrustning och att använda utrustningen i ytterligare ett par år efter att finansieringsperioden är över. “Jag tror att det bara är Tigercat som kan leverera detta till oss,” säger Jaj. “Man hör från andra skogsbrukare i området som upplever betydligt fler maskinhaverier än oss och de markbereder inte ens.” Både maskinen och föraren tar emot mycket hårda stötar under dessa förhållanden, därför utgjorde hållbarhet högsta prioritet i köpbeslutet.

Sikten är mycket god framåt och bakåt vilket är mycket viktigt för att vi ska kunna undvika stenblock.

– Jaj Johannson

Både Mikael och hans pappa är mycket långa med Mikael som mäter 200 cm (6 ft 5 in) och Jaj 193 cm (6 ft 2 in), de är därför särskilt nöjda med den rymliga Tigercat-förarhytten. “Jag förstår inte varför så många andra tillverkare har så små förarhytter när maskinen är så stor,” säger Mikael.

Tigercat 1075B - skogsmarkberedare

Fyra armar möjliggör bredare markberedningsrader vilket gör att marken kan täckas snabbare och mer effektivt.

“Vi kan köra skift på upp till tolv timmar, därför är det mycket trevligt när du har tillräckligt med utrymme för din matkylare med dagens mat.”

”Sikten är mycket god framåt och bakåt vilket är mycket viktigt för att vi ska kunna undvika stenblock,” lägger Jaj till.

Standarddäcken på 1075B ersattes med större 23,5 x 25 däck för längre livslängd och högre markfrigång i den steniga terrängen. De större hjulen ger ca. 8 cm (3 in) mer markfrigång. Den större boggin hjälper också till med bärförmågan och ett lågt marktryck. “Underredet har tagit emot många stötar av stenblock men det håller bra,” säger Mikael.

Arvet går vidare

Männen Johansson njuter verkligen av frihetskänslan av att vara i skogen varje dag och har gjort så i 90 år med Edwin Johansson, Jajs pappa, som markberedde professionellt tills han var 75 år gammal. Familjen Johansson kommer snart att nå sitt 100-års jubileum i skogen, vilket är en anledning att fira! Sven-Åke, försäljningsspecialist på Tigercat AB har nu känt Jaj i 30 år och JMB kan alltid lita på hans stöd i skogen. Jaj befinner sig just nu på säsong 42 och siktar på 50 säsonger innan pensionen. BTB är hedrade av att JMB förlitar sig på Tigercats markberedare för att fortsätta arvet till 50 framgångsrika säsonger!


Related Content

loader-icon

Att hantera tuff terräng i Sverige


Tigercat hittar en nisch i en av Sveriges mest krävande tillämpningar för skogsmaskiner.


Tough terrain. The discs float over the rocks.

635E markberedare som stöttar "high-ballers"


En riktig rivning är mycket viktig för att påskynda trädplanteringsprocessen. Det snabbast växande återskogningsföretaget i Kanada, HRI, har valt Tigercats sexhjuliga 635E markberedare för att få jobbet gjort.


1075B-markberedare i Sverige


En Tigercat 1075B skotare lastbärare utrustad som en markberedare. Den här 1075B markberedaren körs i Sverige i en tuff terräng full av stenar. Hållbara Tigercat-skotare är idealiska lastbärare för tuffa markberedningstillämpningar.