Skip to content

Robotsvetsning

Första artikeln i en ny artikelserie i Between the Branches. “På verkstadsgolvet” visar olika aspekter av Tigercats tillverkningsprocess. Företaget har gjort stora investeringar i avancerade maskiner och tekniker i sin ansträngning att ständigt förbättra effektiviteten och kvalitén i tillverkningen. I detta nummer pratar Chris McMillan med vice VD:n för tillverkning, Joe Barroso, om Tigercats nya robotsvetsceller i anläggningen för lunnartillverkning.

– Chris McMillan, teknisk marknadsskribent

Möta efterfrågan

Då efterfrågan på Tigercat-maskiner fortsätter att öka måste även tillverkningsteknikens nivå göra det. Den senaste tekniken hjälper till att matcha produktionsresultatet med den ökade efterfrågan på marknaden och samtidigt ge ökad kvalitet och effektivitet. Detta är anledningen till att Tigercat fortsätter att göra stora investeringar i sina tillverkningsanläggningar.

En man som svetsar.

Under en längre tid nu har det varit väldigt svårt att hitta utbildade svetsare och montörer och den uppenbara lösningen var att börja använda toppmoderna svetsrobotar.

En bransch med brist på skicklig arbetskraft

Under en längre tid nu har det varit väldigt svårt att hitta utbildade svetsare och montörer och den uppenbara lösningen var att börja använda toppmoderna svetsrobotar. Som Joe Barroso, Vice VD för tillverkning på lunnaranläggningen förklarar, “Tigercat behöver svetsare på en gång. Förhoppningsvis kommer vi att kunna möta våra tillväxtkrav genom att utbilda fler skickliga svetsare samtidigt som vi har robotcellerna som stöd och allt kommer att balanseras ut.”

Svetsningens framtid

VD:n, Grant Somerville, ser svetsrobotar som ett redskap för skickliga svetsare. ”Jag ser för mig att svetsrobotarna gör det tunga arbetet, det varma och slitsamma arbetet, och att människorna gör den del av arbetet som kräver hög skicklighet och stor erfarenhet, samt specialprojekt och prototyparbeten. I framtiden kommer en svetsares jobb att vara mycket utmanande och förhoppningsvis mindre fysiskt ansträngande.”

Blå gnistor flyger då Tigercats nya robotsvetsarm, tillverkad av Wolf Robotics, svetsar ihop en del.

Tigercats nya robotsvetsarm tillverkad av Wolf Robotics.

Svetsrobotar

Tigercat har använt svetsrobotar i många år, så konceptet är inte nytt. Tillverkningsteamet har undersökt företag som kan tillhandahålla svetsrobotutrustning av högsta kvalitet och som också kan hjälpa till med anpassade installationer och anpassa hela utbudet till Tigercats behov. De hittade en lösning till lunnaranläggningen hos Wolf Robotics – ett företag med lång erfarenhet av att konstruera och bygga anpassade robotsystem till en rad olika branscher. En tvåcellig svetsstation beställdes i april 2017. Följande september var den i bruk.

Installationen består av två celler, var och en bestående av en skyhook-lägesställare på 1 500 kg med en robotsvetsarm och ett kontrollsystem mellan de två cellerna. Denna installation gör det möjligt för svetsarmen att arbeta med en del på ena sidan samtidigt som operatören ställer in positionen för den del som ska svetsas på andra sidan. Fördelen med detta är att när svetsarmen är klar med jobbet på ena sidan kan den svänga runt och genast börja arbeta med nästa del. När svetsfogarna har svalnat tas delen bort och nästa del läggs dit för att svetsas. Tigercat begärde att ett specialbyggt tonat visningsfönster skulle installeras i anläggningen så att besökare kunde se roboten i arbete.

Fördelar

Denna nya robot svetsar för närvarande vinklade kranarmar till lunnare, griplådor och rundade ändar. ”Vi ser minskad svetstid och att produktionskapaciteten ökar,” säger Barroso. “Den mängd inventarier vi behöver ha på golvet för att hålla produktionslinjen igång har minskat. När en del svetsas förbereder en anställd nästa del så att den är klar för svetsning.”

Förutom hastighet är svetsningens kvalitet utmärkt och konsekvent. Eftersom roboten har ett självrengörande svetsmunstycke har rengöringen före grundning och målning minskat avsevärt. Skyhooken kan rotera på alla tre axlar, vilket gör att svetszonen alltid kan vara horisontell och ger en perfekt positionerad svetsning. För närvarande körs roboten 80 timmar i veckan.

Robotoperatören Claus Frey kontrollerar svetsförloppet.

Robotoperatören Claus Frey kontrollerar svetsförloppet.

Framtida tillskott

Genom att använda CAD-modeller kan nu flera Tigercat-anställda programmera enheten, ange svetsplats och typ, köra offlinesimuleringar och testa processen innan programmet laddas i svetsens kontrollenhet. När ytterligare svetsrobotar installeras kommer fler anställda att utbildas.

Tigercat har gjort beställningar på fler enheter och i slutet av 2018 kommer ytterligare nio svetsrobotar att arbeta på de olika tillverkningsanläggningarna och svetsa en rad olika maskinkomponenter. Olika konfigurationer planeras – på skena för att svetsa längre delar såsom chassin och bommar, skyhooks med större kapacitet på mellan 3 000 och 10 000 kg och lägesställare med tapp. Längre fram ser Barroso möjligheten att använda robotar till sådana saker som blästring, målning och högtryckstvätt. ”Jag kan se det,” avslutade han.


Related Content

loader-icon

Tredje dimensionen


Tigercat går alltmer över till 3D-utskriftstekik för att strömlinjeforma processerna för design och prototypskapande.


Engineer