Skip to content

Tredje dimensionen

Tigercat går alltmer över till 3D-utskriftstekik för att strömlinjeforma processerna för design och prototypskapande.

— Chris McMillan

1971 ansökte en man som hette Johannes Gottwald om patent för en uppfinning som han kallade en Flytande metallinspelare. Detta var den första maskinen som utförde det som senare skulle komma att kallas snabbprototypning och som idag är känt som 3D-utskrift.

Termen 3D-utskrift kunde beskriva en rad olika processer där ett tredimensionellt föremål skapas genom att ett material byggs upp i lager, styrt av en dator. Materialet kan vara plast, en vätska eller ett pulver som värms upp och stelnar omedelbart. I allmänhet är en av de främsta fördelarna med 3D-utskrift förmågan att skapa komplexa former, ihåliga former och delar med viktreducerande inre balkstrukturer.

På 1980-talet användes tekniken för att skapa prototypdelar och kontrollera deras lämplighet. 2019 hade hastigheten och kvalitén på 3D-skrivarna avancerat till en punkt där tillverkare använde 3D-utskrift för att skapa produktionsdelar. Vi är nu i det skede där termerna 3D-utskrift och tilläggstillverkning i stort sett är utbytbara.

Tigercat köpte två olika 3D-skrivare 2018. Sedan dess har användningen av skrivarna mer än fördubblats. Idag körs skrivarna de flesta dagar och arbetar med olika projekt åt ingenjörsgrupperna.

Prototypdelar

När skrivarna köptes var avsikten att skapa modeller av prototypdelar - att testa funktion och tillhandahålla det utseende och den känsla man bara inte kan få genom att titta på en modell på en skärm. När utformningen var klar kunde våra designers gå över till traditionella tillverkningsmetoder.

Ett bra exempel på detta är ett handtag till en joystickkontroll. När kontrollhandtagen till skördaren 1165 utformades använde designern Rauri Olsen skrivaren för att skapa faktiska prover av varje iteration. Att få feedback från andra designers, personal ute i fält och slutanvändare gjorde att han kunde finjustera utformningen för maximal komfort och användbarhet. Rauri förklarar: ”Att snabbt kunna skriva ut nya designkoncept låt oss få omedelbar feedback och göra justeringar vid behov. Jag kunde förbättra varje iteration och testa koncept som föreslogs av förare och ingenjörsteamet. Det gjorde det möjligt att göra en helt anpassad lösning som skulle ha tagit mycket längre att få fram med traditionella metoder eller att bara försöka visualisera.”

Produktionsdelar

Det tar tid att hitta återförsäljare och de, i sin tur, kan behöva tillverka verktyg. I vissa fall kan förproduktions- eller produktionsdelar skrivas ut under tiden vilket låter Tigercat få ut produkter på marknaden snabbare. När en maskindel av plast behövs för lågvolymsproduktion beräknar tekniker tid och kostnad för att fastställa rimligheten med att skriva ut på plats. Detta har gjorts med olika inre hyttdelar.

Formar och inredning

Många av delarna som används inne i hytten skapas med hjälp av vakuumformning. Vakuumformning är en process där vakuumtryck används för att forma uppvärmd plast så att den anpassar sig efter en form. Genom att använda ett speciellt extra starkt och värmeresistent utskriftsmaterial kan dessa vakuumformar skrivas ut på plats vilket låter Tigercat spara både tid och pengar jämfört med traditionella maskinprocesser.

3D-utskrift och tilläggstillverkning hjälper till att öka Tigercats produkttillverkning och skapande av prototyper så att produktförbättringar och nya modeller kan nå marknaden snabbare och med större förtroende avseende prestanda och lämplighet.

Steve Crosby, vice VD för tillverkning kommenterar: ”3D-funktioner kompletterar, förbättrar och förstärker vår tillverkningsförmåga. Oavsett om vi behöver testa en produkt eller process, bygga en komplex del eller påskynda en design så kan vi ofta använda våra 3D-skrivare som användbara, kostnadseffektiva verktyg med snabb omsättningstid.”

Related Content

loader-icon

Centraliserad hyttproduktion


Det här avsnittet av On The Floor tittar på de framsteg som sker inom tillverkningen av Tigercats hytter. Från råstål till slutmontering i en anläggning avsedd för detta.


Robotsvetsning


Första artikeln i en ny artikelserie i Between the Branches. "På verkstadsgolvet" visar olika aspekter av Tigercats tillverkningsprocess. Företaget har gjort stora investeringar i avancerade maskiner och tekniker i sin ansträngning att ständigt förbättra effektiviteten och kvalitén i tillverkningen. I detta nummer pratar Chris McMillan med vice VD:n för tillverkning, Joe Barroso, om Tigercats nya robotsvetsceller i anläggningen för lunnartillverkning.


Relaterade produkter