Skip to content

Automatisering

Medan Tigercat fortsätter att göra stora investeringar för att förbättra tillverkningseffektiviteten tar Chris McMillan en titt på Tigercats senaste högautomatiska fräsen i ”På fabriksgolvet”.

– Chris McMillan, teknisk marknadsskribent


För tjugonio år sedan, 1556 hade Industrial Road i Cambridge, Ontario en MacDonald Steel-skylt monterad på framsidan och på nedervåningen låg det första kontoret för det som skulle komma att bli Tigercat Industries. Idag surrar samma byggnad av aktivitet som en av Tigercats tillverknings- och monteringsanläggningar – för fällare-läggare med trädgrip, mulchers och sågaggregat.

Eftersom efterfrågan på Tigercat-produkter har ökat under åren och tekniken har utvecklats har både maskiner, tillverkningsutrustning och processer förändrats dramatiskt. I den här utgåvan av På fabriksgolvet tar vi en titt något vi nyligen anskaffat, en femaxlad fräs med robotpallbytare. Den nya maskinen som var färdiginstallerad i december 2020 ökar genomflödet för precisionsfräsning i produktionen av ramar till fällare-läggare med trädgrip och mulchers.


Vad är femaxlad fräsning?

När man talar om något som rör sig längs tre axlar betyder det upp och ner, sida till sida samt framåt och bakåt. När det gäller fräsning kan verktyget placeras i någon av dessa lägen. Men tänk om du behöver ett hål diagonalt mellan något av dessa lägen. Det är här de andra två axlarna behövs, fräshuvudets rotation och pallens rotation.


femaxlad fräsning

Fem olika axlar där fräsning kan utföras.


Den femaxlade fräsen kan flytta pallen i en riktning och rotera den runt en andra axel samtidigt som fräshuvudet rör sig i riktning tre och fyra samtidigt som den roterar runt den femte axeln. Rotationen kan stoppa vid vilken punkt som helst mellan noll och 360 grader på endera rotationsaxel. Ett program skapas av avdelningen huvudansvarige för alla maskinuppgifter som måste utföras under konstruktionen. Programmet matas in i fräsen och den utför jobbet automatiskt även om ingen operatör är närvarande.

Enheten är utrustad med en tvåpallsbytare som kan fyllas i förväg, vilket förhindrar att maskinen behöver stoppas mellan jobben. Produktionsplanerare Justin Cumby förklarar: ”Man kan förbereda två jobb i programmet innan man går hem och både jobben körs. När man kommer tillbaka nästa morgon behöver man bara lasta av dem.” Om programmet avbryts av någon anledning kommer det ihåg var det stoppades och kan startas om manuellt. Tekniken gör att operatören inte behöver vara rädd för att lämna maskinen när den är igång och jobba med något helt annat, såsom offline-programmering eller förbereda nästa del som ska lastas på maskinen.


Fräs

Komplexa maskinuppgifter kan programmeras och flera förberedelser elimineras.


Förutom fördelen att den är igång mellan skiften är också den femaxlade maskinen snabbare och kräver färre förberedelser. Tidigare generationers arborrmaskiner kan göra samma jobb, men de tar tid att förbereda och det är många fler förberedelseprocedurer för en specifik del. I den nya fräsen görs alla förberedelser genom programmering och maskinen flyttar delarna istället för operatören.


Femaxlad fräs

Tvåpallsväxlaren ger kontinuerlig drift utan att några stop krävs för att förbereda nästa del.


Byte av skärredskap var också ett jobb som på tidigare maskiner utfördes manuellt av operatören. Den femaxlade färsen har, till skillnad från dessa, ett hjulformat magasin som innehåller 243 olika skärverktyg. När ett verktyg behöver bytas öppnas en lucka på baksidan av arbetsområdet, spindeln flyttar sig till magasinet och skärverktyget byts automatiskt. Den här processen tar bara några sekunder. När det gäller maskinens hastighet så har den fyra till fem gånger högre vridmoment och hastighet jämfört med tidiga arborrmaskiner som vi använde för flera år sedan. Den femaxlade maskinen gör det möjligt att placera delen närmre fräshuvudet. Detta gör att verktygen kan vara kortare vilket gör att de håller längre.

Anskaffandet av denna femaxlade fräs samt ytterligare tre enheter på andra anläggningar är del av en pågående ansträngning för att kontinuerligt förbättra tillverkningsprocesser hos Tigercat.


 


Related Content

loader-icon

Robotsvetsning


Första artikeln i en ny artikelserie i Between the Branches. "På verkstadsgolvet" visar olika aspekter av Tigercats tillverkningsprocess. Företaget har gjort stora investeringar i avancerade maskiner och tekniker i sin ansträngning att ständigt förbättra effektiviteten och kvalitén i tillverkningen. I detta nummer pratar Chris McMillan med vice VD:n för tillverkning, Joe Barroso, om Tigercats nya robotsvetsceller i anläggningen för lunnartillverkning.


Värmevåg


Chris McMillan utforskar de senaste kapitalinvesteringarna på Tigercat - specialutrustning för tillverkning av viktiga komponentdelar. I detta nummer ligger fokus på processen där Tigercats axelspindlar induktionsvärmebehandlas och härdas.


Centraliserad hyttproduktion


Det här avsnittet av On The Floor tittar på de framsteg som sker inom tillverkningen av Tigercats hytter. Från råstål till slutmontering i en anläggning avsedd för detta.