Skip to content

Utbyggnad av Tigercats fabriker 2020

Attans torpeder. Tigercat bygger ut anläggningar och ökar produktionskapaciteten på flera fronter mitt under den globala pandemin. Stora byggprojekt och nya kapitalinvesteringar förbereder företaget för nästa ekonomiska tillväxt.

Nära toppen på den Covid-inducerade ekonomiska nedgången, när rädsla och osäkerhet rådde över hela världen, ägande sig Tigercat åt tre expansionsprojekt och bröt mark för utbyggnad av anläggningarna i Woodstock och Kitchener, Ontario, samtidigt som bygget av anläggningen med kontor och för forskning om och utveckling av materialbearbetning färdigställdes i Fremont, New Hampshire.


Utsidan av Tigercats anläggning för drivenhetskomponenter

Utbyggnaden av anläggningen för drivenhetskomponenter i Kitchener, Ontario medför ytterligare expertis inom företaget.

Tillverkning av drivenhetskomponenter

Tigercats anläggning för drivenhetskomponenter i Kitchener tillverkar axlar och transmissioner till de flesta av Tigercats maskiner med hjul. Teamet tillverkar också pumpdrivenheter för fällare-läggare med trädgrip och vissa banddrivna maskiner, samt växellådor för banddrift. För bara några år sedan gjorde Tigercat stora investeringar i maskin- och värmebehandlingsutrustning för tillverkning av axel- och sågspindlar.

I juni påbörjades ett 20 veckors byggprojekt för att öka bredden inom produktion genom att mer golvyta och specialmaskiner som krävs för tillverkning av växlar lades till. Som anläggningschefen Michael Ellig förklarar: ”Denna utbyggnad och den relaterade investeringen i utrustning gör det möjligt för Tigercat att utveckla ny kompetens inom laskning och värmebehandling med tryckhärdning i olja.” Maskinlaskning är en kontinuerlig maskinprocess där verktyget passas ihop med det kugghjul som tillverkas – på liknande sätt som kugghjul och drev passas ihop i en drevsats. Tryckhärdning minskar deformering när kugghjulen kyls.

”Precis som med axel- och sågspindlarna gör tillägget av denna nya maskinprocess för värmebehandling och sluthärdning att Tigercat tar kommandot över tillgången och kvaliteten av dessa viktiga växelkomponenter som stöd för nästa ekonomiska expansion”, lägger Michael till.


Utsidan på utbyggnaden av Woodstock-fabriken

Tillverkningsanläggningen i Woodstock, Ontario tidigt i september. Denna trefasexpansion inkluderar kontors- och tillverkningsanläggningar samt en utbyggd upplagsplats och parkering.

Tillverkning i Woodstock

På Tigercats anläggning i Woodstock tillverkas de flesta svetsade delar till svängmaskiner, inklusive bandskördare, processorer, fällare-läggare och alla lastare med mittledad bom. Dessa komponenter och delmontage fraktas sedan till monteringsanläggningen i Paris, en halvtimme bort.

Expansionsprojektet består av tre faser. Första fasen inkluderar nya kontor, mötes- och träningsrum samt personalutrymmen. Andra fasen är en femtioprocentig ökning av tillverkningsytan vilket omfattar fabriksyta, heavy duty-celler för robotsvetsning, stora maskinverktyg samt ytbehandling och underarbete inför målning. Tredje fasen är utökad parkering och upplagsplats med hård ytbeläggning.

Enligt anläggningschefen och vice VD Mike Fischer: ”Teamet vi satt ihop på den här anläggningen blev helt enkelt för stort för anläggningen och personalutrymmena. Under mina 35 år i företaget, och under ledning av Ken MacDonald, har han varit absolut orubblig när det gäller att bygga ett överlägset team, överlägsna tillverkningsanläggningar och ett produktutbud som kan konkurrera
globalt. Den aktuella situationen med en global pandemi gav oss definitivt vissa utmaningar. Vi har ändå fortsatt i full fart. Det kanske är en bidragande faktor till vår framgång som, utöver det ekonomiska, knappt har saktat ner oss när det gäller produktutveckling eller expanderad produktionskapacitet.”


Materialbearbetning

Kort efter att Tigercat köpte ROI i oktober 2019 påbörjades byggandet av en ny 1 860 m² stor anläggning i Fremont, New Hampshire som ska inrymma det USA-baserade materialbearbetningsteamet. Självklart uppstod vissa Covid-relaterade förseningar, men i början av augusti började teamet flytta in i den nya byggnaden. Jim Oberg, produktchef för slip- och flismaskiner, säger: ”Kontoret har utformats för att rymma 24 anställda och inkluderar två konferensrum. Verkstadsområdet utvecklades för att teamet skulle kunna fokusera på att utveckla och skapa prototyper av nya maskiner att föra ut på marknaden.”

Förutom dessa expansionprojekt förklarar ägaren och Vd:n Ken MacDonald att ytterligare investeringar har gjorts på alla företagets anläggningar. ”I nästan alla våra tillverkningsbyggnader har vi fortsatt att installera nya svetsrobotar, laserskärare för metall med halvautomatiska materialförvaringstorn för på- och avlastning och fler datorstyrda borrmaskiner.”

I slutet av året kommer Tigercats totala anläggnings-fotavtryck i Kanada, USA och Sverige att vara 93 000 m². Vid någon tidpunkt kommer Covid-eran att upphöra och anläggningsturer att återupptas. Börja träna nu. Du kommer få gå mycket.


 


Related Content

loader-icon

Utbyggnad av Tigercat-anläggning


Mitt under Covid 19-pandemin bygger Tigercat ut och ökar produktionen på anläggningen i Woodstock, Ontario. Stora byggprojekt och nya kapitalinvesteringar för att förbereda inför nästa ekonomiska expansion.