Skip to content

Tigercat CTL

Tigercats vice VD för kortvirkeslösningar, Jon Cooper, pratar om Tigercats senaste utveckling inom kortvirke.

Tigercat blev en del av branschen för gummidäcksutrustning för över tjugo år sedan när företaget köpte den svenska CTL-tillverkaren Hemeks tillgångar. Hemek hade designat, tillverkat och distribuerat maskiner för kortvirke (CTL) i Sverige och andra länder i över 30 år innan de köptes upp. Hemek-maskiner kan fortfarande hittas i nästan alla viktiga kortvirkesregioner i världen. Uppköpet gav Tigercat viktig branschkunskap och teknisk insikt gällande viktiga funktioner som kunderna efterfrågade.


Tigercat-skotare på en plantage i Brasilien

Framsteg inom informationsteknologi och telematik hjälper föraren att prioritera vika produkter som ska föras till vägkanten.


Under de senaste tjugo åren har Tigercat utökat denna kunskap och kombinerat det med sin omfattande erfarenhet och kännedom inom företagets trädlängdssida för att utveckla verkligt unika maskiner som uppfyller behoven på dagens kortvirkesmarknad. Tigercat erbjuder idag tre skotarmodeller från 14-25 ton, två skördare med gummidäck, fler bandburna skördare och processorer och ett växande utbud av skördaraggregat.


Kortvirke och informationsteknologi

Varje skogsregion i världen har unika behov och utmaningar när det gäller avverkning. Avverkningssystem för kortvirke kan öka effektiviteten i arbetet när avverkat trä måste bearbetas och sorteras för många olika produkter.

Med avverkningssystem för kortvirke börjar sorteringen av produkter redan vid stubben. När avlägg vid vägkanten har begränsat utrymme ger denna avverkningsmodell ännu större fördelar eftersom skotaren kan flytta produkter till vägkanten i den ordning de behövs.

”När skördaren arbetar registreras detaljerade produktdata i maskinens datorsystem. De rapporter som sedan genereras kan delas med skotaren för att informera föraren om vad som är klart att flyttas till vägkanten”, förklarar Jon. ”Skotaren flyttar produkterna till vägkanten och staplar dem separat och åter registreras vad som har producerats, var det har lastats av och lagts.

Produktionsrapporterna från varje maskin kan sedan delas med kunden och informera dem om vad som är klart att transporteras till sågverken.”

Sågverken har således tillgång till data nästan i realtid gällande innehåll och plats för bearbetat lager i avverkningsbestånden. Dessa data, som genereras och rapporteras med StanForD-protokollet, kan dessutom vara värdefulla för att fastställa tillväxtpotential för kommande avverkningar. Sågverkens lager kan minimeras genom att prioriteringar aktivt skickas till skördare – i grund och botten vilka produkter som ska tillverkas av de avverkade träden. ”Systemet för kortvirke ger skogsägaren ökat värde på många sätt som till en början inte är identifierbara eller uppenbara”, säger Jon.


Överväganden om utformning

Tigercats maskiner värderas högt för sin hållbarhet, produktivitet och låga kostnad per producerat ton. Detta uppnås genom att avancerade utformnings- och tillverkningsprocesser används och medvetenhet om vikten av starkt produktstöd. Jon säger: ”Maskinerna utformas med starkt fokus på hållbarhet och enkelhet med hjälp av avancerad teknik som skapar enkla lösningar som ger högsta värde för kunderna.”


1185 skördare med Tigercat 570-aggregat

En Tigercat 1185-skördare utrustad med skördeaggregatet 570 – en avverkningslösning från början till slut från Tigercat. ER-kranen är hydrauliskt effektiv och enkel att manövrera.


Jon förklarar vad Tigercat tar med sig ur ett designperspektiv och vad som skiljer produktlinjen från andra inom området för kortvirkesutrustning. ”Exempel på Tigercats fokus på hållbarhet, enkelhet och innovation är uppenbara i produktlinjen för kortvirke. Både hjul- och banddrivna skördare är utrustade med Tigercats bomteknik ER®.

Systemet sparar bränsle, förenklar manövreringen, minskar trötthet hos föraren och ökar produktiviteten. Dessutom är Tigercats hjuldrivna skördare utformade för att köra med bommen fullt utfälld vid sidan av maskinen utan att stabiliteten påverkas. Och en bom med 360 graders rotationskapacitet finns ingen annanstans i branschen.”


I skördarens förarhytt

Bekvämlighet, säkerhet, ergonomi, bra sikt och tillgång till viktig information i hytten är viktiga aspekter vid utformningen.


Starka hytter med bra sikt låter föraren bibehålla viktiga siktlinjer. Optimalt skydd mot kedjeskott tillhandahålls av den 32 mm tjocka framrutan i alla Tigercat-skördare. Tigercats hjulskördare använder en hydrauliskt driven luftkonditioneringskompressor som sitter intill hytten för pålitlig kylning i varma förhållanden.

Eftersom efterfrågan på lösningar för avverkning i branta sluttningar fortsätter att öka i många delar av välden svarar Tigercat med inbyggda lösningar. ”Hjulskördaren 1165 är fabriksklar för avverkning i branta sluttningar med ett svängsystem som har 24 graders bakåtlutning”, säger Jon. Bindningskopplingar är inbyggda i maskinstrukturen. Tigercats wideRANGE®-drift ger utmärkt hastighetsområde och hög dragkraft utan att växling krävs. Dessutom har systemen tagits fram för att förbättra komponenternas livstid för maskiner som används i sluttningar under längre perioder.

När det gäller byggkvalitet och hållbarhet nämner Jon de koniska rullagren som används i midjelederna på alla hjuldrivna Tigercat-maskiner. Denna innovativa design går tillbaka ända till Tigercats ursprungliga fällare-läggare 726 som lanserades för nästan trettio år sedan. Detta är ett utmärkt exempel på en lösning som utvecklades för många år sedan som fortfarande är relevant och lämpar sig väl för dagens avancerade avverkningsmaskiner.


 


Related Content

loader-icon

Första 1165-skördaren i Sverige


Den svenska entreprenören och Tigercat-kunden sedan länge delar sin åsikt om skördaren 1165.


1085C första intryck


BTB åkte till Chibougamau i centrala Quebec i april för att besöka Jocelyn Gagné på Forestier 2P Logging och få hans första intryck av sin nya 1085C-skotare.


Skördaren 1165 i Sverige


Tigercat-skördaren 1165 arbetar tillsammans med Tigercat-skotaren 1075C i Sverige.


1185 skördare med skördaraggregatet 570


Titta på en video av Tigercat 1185-skördaren och skördaraggregatet 570 vid i Tumbarumba, Australien.


Skotaren 1085C i Quebec


Se skotaren 1085C i arbete. Ägs av Jocelyn Gagne från MULTI 2P Inc och används nära Chibougamau, Quebec.


Relaterade produkter