Skip to content

Säkerhetsmedvetande vid åskväder

När molnen rullar in…

— Robin Barker, teknisk administratör

Vad är ett blixtnedslag?

En blixt är en elektrisk urladdning som bildas av ett åskväder. Allteftersom åskvädret utvecklas krockar många små partiklar av is inuti ovädersmolnen med varandra. Kollisionerna skapar en positiv laddning i övre delen av ett moln och en negativ laddning i nedre delen av molnet. Allteftersom byggs en andra positiv laddning upp på marken nedanför molnet. Laddningen koncentreras på höga punkter som kullar, träd, byggnader och utrustning, till och med människor. När skillnaden mellan den elektriska urladdningen i molnet och den på marken blir stor nog att övervinna motståndet i den isolerande luften mellan dem uppstår genast elektrisk ström. Detta är alltså ett blixtnedslag.

Säkerhetsmedvetande vid åskväder

Den elektriska spänningen i en blixt kan uppgå till 100 miljoner volt. Ett blixtnedslag kan sträcka inträffa över avstånd så stora som 60 km. Blixtrar rör sig både framför och bakom ett åskväder och kan därför slå ner både före och efter regn. Blixten kan slå ner på samma plats och sprider sig ofta 18 m över marken runt området där den slog ner.

Blixten åtföljs alltid av åskan. När det blixtrar hettas luften som den färdas igenom genast upp till över 28 000 °C (50 000 °F). Luften expanderar snabbt p.g.a. upphettningen och drar sedan snabbt ihop sig när den kyls ned. Det är denna stötvåg som vi uppfattar som åska.

Säkerhet vid åskväder

Trots att många tror att det är osannolikt att bli träffad av blixten visar statistik att blixtnedslag inträffar ofta. I många delar av världen är blixtnedslag den näst mest vanliga orsaken, efter översvämningar, till stormorsakad död eller skada. Även om endast 10 % av de som drabbas av blixtnedslag som dör (de flesta p.g.a. hjärt- eller andningsstillestånd) drabbas 70 % av de som överlever av allvarliga skador och handikapp för livet, som minnesförlust, trötthet, kronisk smärta, yrsel, sömnsvårigheter och oförmåga att avsluta flera uppgifter samtidigt.

Skogsarbetare löper hög risk eftersom de arbetar utomhus och i närheten av höga punkter där blixten tenderar att slå ner, såsom höga träd och tung utrustning. Skogsarbetare kan minska risken att bli träffade av blixten genom att följa några enkla säkerhetsregler.

1. Utse en arbetskamrat i besättningen som ska:

• Hålla koll på dagliga väderprognoser

• Observera lokala väderförhållanden

• Meddela alla andra arbetskamrater när det finns risk för åskväder

2. När ett oväder närmar sig är det viktigt att inte påbörja eller fortsätta med ett arbete som inte omedelbart kan avslutas.

3. Försök att förutse högrisksituationer och agera tidigt genom att ta dig till ett lågriskområde. Tveka inte. Om det blixtrar är du i fara.

4. Följ dessa regler: Om du ser en blixt – fly. Om du hör åska – ta dig därifrån.

5. Följ inte den numera föråldrade riktlinjen om att vänta med att ta skydd till dess att det är 30 sekunder eller mindre mellan blixt och åska. Detta ger dig inte tillräckligt med tid för att hitta en säker plats. Följ alltid steg 4.

6. Stanna på din säkra plats i 30 minuter efter att du senast sett en blixt eller hört åska.

Den säkraste platsen under ett åskväder är en helt sluten och robust konstruerad byggnad såsom ett hus, ett kontor, en skola eller ett shoppingcenter.

De är säkrast p.g.a. sina elektriska ledningar och rörarbeten. Om en blixt slår ner kommer blixten att färdas genom ledningarna eller rören ner i marken. När det finns en sådan byggnad i närheten ska du alltid söka skydd där i första hand.

Skogsarbetare jobbar tyvärr sällan i närheten av byggnader och därför måste man se över alternativ. Skjul, väderskydd, jaktposter, tält och andra delvis öppna eller små konstruktioner är inte säkra eftersom de saknar de elektriskt jordade komponenter som större byggnader har. De är endast avsedda för skydd mot sol och regn. Sök inte skydd mot blixtnedslag i dessa byggnader.

Den näst mest säkra platsen under när det blixtrar är i en helt stängd bil, skåpbil, lastbil eller buss med plåttak och plåtsidor. Den elektriska energin vid ett blixtnedslag i dessa fordon leds ned i marken genom de yttre plåtytorna. Det här kallas för skinneffekten. Sök inte skydd mot blixtrar i fordon med glasfiber- eller plastkarosser eller fordon med nedfällbart tak eftersom de inte ger ett skydd mot blixten genom skinneffekten.

Robusta skogsmaskiner som lunnare, lastmaskiner, fällare-läggare eller skotare med slutet rullningsskydd (ROPS) erbjuder skinneffekt och är därför en säker plats under åskväder. Maskiner med enbart kapell som kan rullas över är inte säkra mot blixtnedslag eftersom de är öppna elektriskt ledande regnvatten och därför inte har någon skinneffekt. Förare av sådana maskiner måste ta sig från hytten till en säkrare plats.

Gummihjul på motorfordon och tung utrustning gör dem inte mer skyddande mot blixtnedslag. Blixten har redan färdats lång väg genom luften innan den slår ner i fordonet. I jämförelse ger några centimeter gummi ingen som helst extra isolering.

För att sammanfatta, om du är utomhus och ser en blixt eller hör åska – gå in inomhus. Spring till närmsta byggnad, motorfordon, eller helt slutna rullningsskyddade (ROPS) hytt omedelbart.

Om du redan tagit dig till en byggnad, stå inte och se på ovädret från öppna fönster och dörröppningar. Håll dig till de inre rummen. Håll dig borta från sladdtelefoner, elektroniska apparater, belysningsarmatur, radiomikrofoner, eluttag, VVS-rör och installationer.

Om du redan sitter i ett motorfordon eller i en rullningsskyddad (ROPS) fordonshytt, stanna där. Kliv inte ut från fordonet för att söka annat skydd. Väldigt farliga elektriska banor till marken kan gå genom till dig. Avsluta all drift, stäng av motorn och stäng dörrar och fönster. Sitt rättfram i sätet med händerna på knäna och fötterna platta mot mattan. Rör inga metalliska objekt som är fästa utanpå fordonet, inklusive dörr- och fönsterhandtag, styrspakar, pedaler, ratt och hyttens innerväggar. Vidrör ingen radio eller telefon som är ansluten till en utomhusantenn.

Om du står utomhus och inte har någonstans att gå:

1. Undvik öppna områden där du är högre än det du omges av.

2. Sök skydd på låga platser, såsom t.ex. ett dike, ravin, dalgång eller grotta.

3. Gå bort från öppet vatten, såsom dammar eller vattendrag.

4. Ta inte skydd under enstaka höga träd eller små trädgrupper.

5. Sök skydd bland de lägsta trädens täta vegetation.

6. Undvik små utrymmen eller skyddsrum.

7. Sök inte skydd under motorfordon eller tung utrustning.

8. Håll dig borta från material som kan leda el, såsom trådstängsel och trådgrindar, metallrör, stolpar, räls och verktyg. 9. Håll ett avstånd på minst 15 m från metallobjekt som bränsletankar, fordon eller maskiner.

10. Håll ett avstånd på minst 5 m från andra medarbetare så att blixten inte färdas mellan er.

11. Använd inga telefoner utom i nödfall.

Om du känner att det sticker i huden, att ditt hår reser sig eller om metallobjekt vibrerar eller om du hör ett knastrande ljud, då kommer blixten förmodligen snart att slå ner. Du har bara några sekunder på dig att agera:

1. Sätt ihop fötterna. Huka dig. Håll ner huvudet. Håll för öronen för att skydda dem från åskans ljud.

2. Ligg inte platt på marken. Genom att vidröra så lite mark som möjligt minskar du risken att blixten färdas över marken till dig.

Vad gör jag om en medarbetare har träffats av blixten?

1. Du kan röra vid offret omedelbart. Det finns ingen kvarstående elektrisk laddning.

2. Ring efter ambulans omedelbart.

3. Om offret inte har någon puls, hjärtat har stannat eller personen inte längre andas, påbörja hjärt- och lungräddning eller mun-mot-mun-metoden omedelbart. Använd en bärbar defibrillator om en sådan finns tillgänglig.

4. Bär om möjligt offret till en byggnad så snart som möjligt. Tänk på att du också kan träffas av blixten.

För mer information om säkerhet under åskväder, se följande webbplatser: