Skip to content

WideRange

Hastighet och dragkraft. Få allt detta med WideRange, Tigercats transmission med steglös variabel för fällare-läggare.

WideRange är en enhastighetstransmission med steglös variabel, utvecklad av Tigercat och bevisad i fält, som ger många fördelar jämfört med traditionella tvåhastighetstransmissioner som de flesta konkurrerande fällare-läggare med trädgrip och skotare har.

En titt på fördelarna

  • Inget behov av att välja mellan hög eller låg hastighet
  • WideRange ger hela hastighetsintervallet och ger alltid maskinen maximal dragkraft
  • Mekaniskt pålitlig och bevisad i fält under miljontals timmar
  • Utvecklad och tillverkad av Tigercat

Bild av 3/4 baksida av fällaren-läggaren Tigercat 720G som släpper en bunt träd

WideRange för fällare-läggare med trädgrip

Fällare-läggare med trädgrip tillbringar en stor del av den totala arbetscykeln i färd från ett träd till ett annat eller till virkestraven.

Med WideRange kan föraren av fällaren-läggaren åka från träd till träd samt till och från virkestraven mycket snabbare än konkurrerande maskiner med konventionell växeltransmission med två hastigheter.

Med WideRange är full dragkraft alltid tillgänglig i tuffa förhållanden. Dessutom har Tigercat-förare alltid kontroll över hela hastighetsintervallet.

Exempelvis är nya 724G utrustad med standarddäck 30,5×32 vilket ger föraren ett hastighetsintervall på 0-16 km/h. Med högt antal hästkrafter i motorn och en stor sågpump, har 724G sågar med ultrasnabb återhämtning, vilket försäkrar att maskinen är redo att hugga ner nästa träd innan föraren är det. Så enda sättet för föraren att ytterligare förbättra produktiviteten är att reducera färdtiden. Snabbare färd ökar produktiviteten och reducerar kostnad per producerat ton i tillämpningar med hög produktion inom gallring och slutavverkning.

Tigercat 1085B-skotare med bankesystemet low-wide

WideRange för skotare

Tigercats skotare 1055C med 14 tons kapacitet och 1085C med 25 tons kapacitet är också utrustade med WideRange. I båda fallen är topphastigheten lägre än på konkurrerande skotare med traditionell tvåhastighetstransmission.

1055C i 14-tonsklassen

Men för en maskin i 14-tonsklassen, när boggibanden tas med i beräkningen, är den faktiska topphastigheten hos en WideRange-utrustad 1055C och en skotare i konkurrerande klass väl jämförbara på omkring 11 km/h. Dessutom används den högsta hastigheten ytterst sällan utom när föraren kör maskinen från en arbetsplats till en annan. Vad tjänar ägaren på med WideRange? Avsevärt ökad mekanisk pålitlighet och ökad livslängd för transmissionen.

1085C i 25-tonsklassen

Ingen skotare flyttar trä i uppförsbackar så som en WideRange-utrustad 1085C. I den mest extrema terrängen utklassar verkligen en WideRange-utrustad 1085C. Maskinen har bättre dragkraft, uppnår högre arbetshastigheter och bär större laster upp för branta sluttningar än någon konkurrerande skotare.

Bild uppifrån av 2160 som lastar stora stockar på ett transportfordon på sågverkets uppläggningsplats.

2160 lastarskotare

WideRange för lastarskotaren 2160

Lastarskotaren 2160, som är utformade för krävande sågverksanvändning, måste snabbt kunna köra tunga lass, ständigt byta riktning och ofta arbeta på mycket lerig mark. Föraren behöver hastighet och hög dragkraft i båda riktningar frö att vara produktiv – ett perfekt användningsområde för WideRange.

widerange-®-logo copy 500 x 100

Relaterade videor