Skip to content

Brandsäkerhet


Förebyggande av brand i motorns avgassystem


Avgaser från motorn och trä är ingen bra kombination. Lär dig att minimera risken för brand orsakad av motoravgaser.


T.E.A.M främjar brandsäkerhet


T.E.A.M har producerat en varningsetikett för brandfara och en checklista om brandskydd på en sida. De har dessutom gjort en datorpresentation för utbildning inom brandsäkerhet.