Skip to content

Skördaren 1165 i Sverige


Tigercat-skördaren 1165 arbetar tillsammans med Tigercat-skotaren 1075C i Sverige.


1185 skördare med skördaraggregatet 570


Titta på en video av Tigercat 1185-skördaren och skördaraggregatet 570 vid i Tumbarumba, Australien.


Skördaren 1185 i Brasilien


Se Tigercats skördare 1185 utrustad med skördaraggregatet SP 761E. Maskinen skördar eukalyptus på en plantage i Brasilien.


1185-skördare i Skottland


En Tigercat 1185-skördare utrustad med tillvalen teleskopisk kran på 11 m och skördaraggregatet LogMax 7000C. Den används på en lutande avverkningsplats i Skottland.


1185 Harvester video thumbnail