Skip to content

Garanti och utökad täckning

Vill du ha extra skydd utöver Tigercats standardgaranti? Köp en SECURE-plan. Fyra nivåer att välja mellan för att anpassa Tigercats utökade täckning efter ert företags behov.

SECURE engine

En fristående förlängd täckningen för Tigercat FPT-motorer till 3 år/6000 timmar, inklusive begränsad TTM (restid och distans) under 3-årsperioden.⁵

SECURE drivetrain

Omfattar stora hydrauliska komponenter och drivenhetskomponenter.

Förlängd prenumeration på RemoteLogᵀᴹ till 3 år för maskiner utrustade med RemoteLog.

SECURE drivetrain+

Omfattar stora hydrauliska komponenter och drivenhetskomponenter och inkluderar begränsad TTM (restid och distans) under 3-årsperioden.

Förlängd prenumeration på RemoteLog till 3 år för maskiner utrustade med RemoteLog.

SECURE drivetrain+ engine

Omfattar stora hydrauliska komponenter och drivenhetskomponenter samt motorn och inkluderar begränsad TTM (restid och distans) under 3-årsperioden.

Förlängd prenumeration på RemoteLog till 3 år för maskiner utrustade med RemoteLog.⁵


Tigercat SECURE kan köpas med alla nya maskiner eller när som helst under standardperioden för en drivenhetsgaranti.Tigercats standardgarantier

700-seriens fällare-läggare med trädgrip och hjulburna mulchers 4-3-2-1

4 år/8000 timmar för mittsektionens komponenter¹
3 år/6000 timmar för strukturella komponenter²
2 år/4000 timmar för drivenhetskomponenter³
1 år/2000 timmar omfattande⁴

600-seriens Lunnare 4-3-2-1

4 år/8000 timmar för mittsektionens komponenter¹
3 år/6000 timmar för strukturella komponenter²
2 år/4000 timmar för drivenhetskomponenter³
1 år/2000 timmar omfattande⁴

200-seriens lastare och processorer 3-2-1

3 år/6000 timmar för strukturella komponenter²
2 år/4000 timmar för drivenhetskomponenter³
1 år/2000 timmar omfattande⁴

Alla andra produkter

Bandburna lastbärare, skotare, hjulskördare, bandburna mulchers, lastarskotare, nyttofordon, materialprocessorer

1 år/2000 timmar omfattande⁴

Tigercats FPT-motorer

2 år/2000 timmar för motorkomponenter
5 år/3000 timmar för emissionskomponenter
(Tier 4 och högre)
Tigercats standardgaranti för FPT-motorer inkluderar begränsad TTM (restid och distans) under standardgarantins period.

Kontakta din Tigercat-återförsäljare och ladda ner broschyren för mer information.

Det finstilta

¹Garantin för mittsektionen gäller förutsatt att villkoren för inspektion och underhåll följs på det sätt som anges i avsnittet Schemalagt underhåll i bruksanvisningarna.

²Den strukturella garantin för alla Tigercat-produkter gäller förutsatt att villkoren för inspektion och underhåll följs på det sätt som anges i avsnittet Schemalagt underhåll i bruksanvisningarna. Läs det individuella försäkringsbeviset och bruksanvisningen eller kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information gällande inspektionsförfaranden samt täckning och begränsningar för strukturella komponenter.

³Drivenhetskomponenter omfattar i allmänhet hydrostatisk pump och motorer, hjälppumpar, axlar, fördelningsväxel och drivaxlar. Garantin och SECURE-täckning gäller förutsatt att villkoren för genomförande av regelbundna oljekontroller, på ägarens bekostnad, utförs på det sätt som anges i bruksanvisningen. Läs det individuella täckningsbeviset och bruksanvisningen eller kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information.

⁴Den omfattande garantin täcker reparation eller byte av delar som felar vid normal användning som beror på material- eller tillverkningsfel. Förbrukningsartiklar täcks inte av den omfattande garantin. Läs det individuella täckningsbeviset eller kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information.

⁵För SECURE Engine-täckning gäller självrisk. Kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information. Tigercat förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler, villkor och friskrivningar enligt eget gottfinnande och utan förvarning. Ändringarna börjar gälla från giltighetsdatumet för garantin/SECURE-täckningen. Giltig garanti/SECURE-täckning gäller fortsatt.

Related Content

loader-icon

Felsökning. Hjälp din återförsäljare att hjälpa dig


Inom skogsarbete, precis som i alla andra verksamheter, är tid pengar. När din skogsmaskin har tekniska problem som hotar din avverkningskapacitet är tiden av största vikt.


Dealer service tech troublshooting a problem

Hålla den ren


Även om avverkningsmaskiner hör hemma bland lera och damm, är renhållning av din Tigercat-utrustning ett av de enklaste och mest ekonomiska sätten att bevara din investering.


Picture of a guy cleaning tracks of a Tigercat machine

Broschyr om Tigercat-försäkring


Ladda ner broschyren för att få veta mer om Tigercats försäkring.


Tigercat Secure