Skip to content

LogOn: Åtkomst till telematik på plats

Genom att använda en säker WiFi-hotspot kan användare enkelt komma åt detaljerade maskinuppgifter och diagnostiska verktyg på arbetsplatsen via LogOn.

Ett kraftfullt informationssystem ombord ger dig de data du behöver för att optimera maskinens prestanda och minska driftsstopp. Kom enkelt åt mekaniska parametrar, bränsleekonomi, prestandamätetal, servicekoder, m.m…

Åtkomst på plats till maskininformation och diagnostik.

Detaljerad aktivitetskarta

Stamantal och produktionsvolym

Detaljerad felorsak och reparationsinformation

Uppdatera enkelt inbyggd programvara med uppdateringshanteraren Tigercat Mobile App

Åtkomst till förar- och servicehandböcker

Gå bara till LogOn via Tigercats mobilapp på din smartphone eller surfplatta.

Anslut inom 15 m från maskinen.

Viktig information om prestanda, service och diagnostik vid maskinen – mekaniska parametrar, bränsleekonomi, produktivitetsmätetal, servicekoder, m.m.

Snabbfakta om LogOn:

 • Enkel åtkomst på arbetsplatsen för föraren och ägaren genom en säker WiFi-hotspot
 • Använd bara en mobilenhet inom några meter från maskinen
 • Inget behov av programvaruapplikationer eller andra elektroniska verktyg eller kablar
 • Inget mobil- eller sattlitabonnemang eller täckning krävs
 • Lättanvänd men ändå kraftfull instrumentpanel med åtkomst till viktig maskininformation
 • Horisontell tabell över maskinaktivitet ger en snabböverblick över dagens arbete
 • Visa aktuell produktionsmetrik såsom antal stammar och produktionsvolym
 • Aktivitets- och produktionsdata kan laddas ner till din mobila enhet för analys offline på kontoret
 • Visa diagnostikkoder som maskinen rapporterar inklusive detaljerad felorsak och reparationsinformation
 • Snabbåtkomst till förinstallerade tekniska förar- och servicehandböcker som hjälp för servicemekanikern
 • Stöd för flera språk
 • Säker åtkomst

STANDARD PÅ ALLA 2020-MASKINER