Skip to content

LogOn: Åtkomst till telematik på plats

Genom att använda en säker WiFi-hotspot kan användare enkelt komma åt detaljerade maskinuppgifter och diagnostiska verktyg på arbetsplatsen via LogOn.

Skogsarbetare lämnar sin bil med en surfplatta

LogOn™ är ett kraftfullt informationssystem ombord som ger dig de data du behöver för att optimera maskinens prestanda och minska driftsstopp. Kom enkelt åt mekaniska parametrar, bränsleekonomi, prestandamätetal, servicekoder, m.m.

Åtkomst på plats till maskininformation och diagnostik.

Detaljerad aktivitetstabell

Antal stammar och produktionsvolym

Detaljerade felorsaker och reparationsinformation

Enkel programuppdatering med uppdateringshanteraren i Tigercats mobilapp

Åtkomst till förar- och servicehandböcker


Nå enkelt LogOn via Tigercat-appen i din smartphone-enhet


 Anslut inom 15 m från maskinen

LogOn-diagram 15 meters räckvidd


Se data som spelar roll för dig

Visa viktig information om prestanda, service och diagnostik på plats, inklusive mekaniska parametrar, bränsleekonomi, produktivitetsmätetal, servicekoder, m.m.


Överför data från maskinen till din mobila enhet

Informationsgrafik om överföring av LogOn-data

Använd din personliga mobila enhet som är ansluten till ett mobilt nätverk för att automatiskt överföra data från din LogOn-utrustade maskin till RemoteLog även när din maskin inte är utrustad med satellitmodem. Hantera enkelt alla dina maskiner i RemoteLog.

Du kan enkelt se produktion, aktivitetstidslinjer och bränsleförbrukning i LogOn på arbetsplatsen.  Spara informationen på din mobila enhet för att enkelt kunna se den senare.


Snabbfakta om LogOn:

 • Enkel åtkomst på arbetsplatsen för föraren och ägaren genom en säker WiFi-hotspot
 • Använd bara en mobilenhet inom några meter från maskinen
 • Inget behov av programvaruapplikationer eller andra elektroniska verktyg eller kablar
 • Inget mobil- eller sattlitabonnemang eller täckning krävs
 • Lättanvänd men ändå kraftfull instrumentpanel med åtkomst till viktig maskininformation
 • Horisontell tabell över maskinaktivitet ger en snabböverblick över dagens arbete
 • Visa aktuell produktionsmetrik såsom antal stammar och produktionsvolym
 • Aktivitets- och produktionsdata kan laddas ner till din mobila enhet för analys offline på kontoret
 • Visa diagnostikkoder som maskinen rapporterar inklusive detaljerad felorsak och reparationsinformation
 • Snabbåtkomst till förinstallerade tekniska förar- och servicehandböcker som hjälp för servicemekanikern
 • Stöd för flera språk
 • Säker åtkomst

LogOn är nu standardutrustning i alla Tigercat-maskiner.

LogOn logo