Kostnaden per ton är, enkelt uttryckt, den totala kostnaden för din avverkning delat med din totala produktion. Konceptet kan lätt ställas upp som en matematisk ekvation:

Kostnad per ton = total kostnad ($) / total produktion (ton)

Dessvärre kan den process som ger dig siffrorna för denna enkla formel vara komplex och överväldigande. Så hur kommer du fram till vad du egentligen har för kostnader och produktion? kostnad-per-ton-940x430 Här nedan ser du hur du räknar ut din produktion och kostnad och hur viktig kostnaden per producerat ton är för din verksamhet: