Skip to content

Kostnad per producerat ton: Ett blankt ark

Analys av kostnad per producerat ton är en ovärderlig process som kommer att förbättra effektiviteten i din verksamhet och ditt slutresultat.

Vad är kostnad per producerat ton?

Kostnaden per producerat ton är totalkostnaden för avverkning delat med total produktion.

Kostnad per producerat ton = total kostnad ($) ÷ total produktion (ton)

Tyvärr kan processen som ger siffrorna till denna formel vara komplex och överväldigande. Så hur kommer du fram till vad dina kostnader och din produktion egentligen är?

Beräkna produktion

Den totala produktionen bör inte vara svår att räkna ut eftersom avverkningsentreprenörer betalas baserat på någon typ av volymmått. Denna måttenhet kan vara ton, vagnslaster, famnar, kubikfot eller kubikmeter. Här använder vi ton som produktionsenhet.

Att komma fram till produktionen för en specifik utrustning eller ett visst avverkningssystem kan vara mer invecklat. I vissa fall kan telematik vara till hjälp för att ge en mycket exakt produktionsvolym, med den är för närvarande begränsad till en liten del av Tigercats produkter.

Om du använder två fällare-läggare i samma avverkningsområde kan det vara svårt att fastställa andelen av den totala produktionen för varje maskin. I detta fall är det nödvändigt att titta på maskinerna. Räkna ut hur många volymenheter varje maskin producerar på en dag eller ännu hellre på en vecka eller månad. Dela sedan detta med maskinens totala antal arbetstimmar. Detta kommer ge dig en god uppfattning om hur stor din produktion per arbetstimme är. Ju längre tidsperiod desto mer exakt kommer beräkningen att bli.

Om din maskinförare kör 8-timmarsskift och du håller noggrann uppsikt över antalet faktiska produktiva maskintimmar per skift kommer du säkerligen att upptäcka att det är något mindre än åtta timmar. Det är lärorikt att ta reda på den exakta orsaken till dessa driftstopp. Anställdas raster, dagligt underhåll och mekaniska haverier bidrar alla till driftsstoppen. Denna analys kallas för maskinens tillgänglighet och användning. Tigercat telematik kommer att vara till stor hjälp för att fastställa detta eftersom flera maskinförhållanden spåras, inklusive produktiv tid, inaktiv tid och underhållstid.

Beräkna kostnad

När du har kommit fram till hur mycket en maskin eller ett avverkningssystem producerar per timme är det dags att tilldela nämnda maskin och/eller system en kostnad per timme. God dokumentation kommer att underlätta denna process.

Det finns många variabler att ta med i beräkningen när man fastställer kostnad per timme för skogsbruksmaskiner. De flesta av dessa variabler faller under kategorierna ägandekostnad, driftskostnad, maskintillgänglighet och användning.

Ägarskapskostnader

Dessa kostnader är de som förknippas med och uppstår på grund av ägandet av maskinerna. Ägandekostnader kallas även fasta kostnader. Faktorer som används för att fastställa fasta kostnader inkluderar:


Ju längre produktionsliv en maskin har desto bättre. Genom att underhålla maskinen i rätt tid och följa Tigercats servicerekommendationer kan du sprida de många fasta kostnaderna över fler timmar, vilket minskar den fasta kostnaden per timme.Driftskostnader

Dessa kostnader är de som uppstår direkt genom att ha maskinen i drift och är också kända som rörliga kostnader. Rörliga kostnader inkluderar:

Maskintillgänglighet och maskinanvändning

Detta är inte en kostnad men måste kännas till för att kunna räkna ut ovanstående kostnaderna per timme.

Varför är kostnad per producerat ton viktig?

Även om många av dessa värden måste uppskattas är beräkningen av kostnad per producerat ton ett bra sätt att jämföra olika maskiner. Denna modell används ofta för att jämföra olika maskinmärken med varandra för att ta ett köpbeslut. Kostnad per producerat ton kan hjälpa till med beslutet om en fällare-läggare med band eller hjul för ett specifikt ändamål. Analysen kan användas för att besluta sig för ett system för hela träd eller kortvirke.

Beräkningarna för kostnad per producerat ton har två syften: att se framåt och att se bakåt.

Se framåt

En analys av kostnad per producerat ton framåt är den bästa metoden för att utvärdera ett nytt maskininköp. Att köpa den billigaste maskinen och hoppas att den fungerar lika bra är en av de sämsta metoderna.

Genom att se framåt kan du arbeta med dina utrustningsleverantörer för att räkna produktionssiffror och kostnader för att utvärdera nya maskininköp.

Se bakåt

Precis som fabriksproduktion måste avverkningar ske fortlöpande, planenligt och med minimal dödtid. Framgångsrika industritillverkare utför något slags kostnad kontra produktion-program, oftast i realtid, för att på så sätt förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

Pappers- och sågverk har gjort samma sak. Faktum är att de analyserar din verksamhet åt dig för att fastställa dina priser. Problemet är att den modell de använder inte helt säkert tar med alla de faktorer som påverkar ditt resultat i beräkningen. Tills det att du besitter full kunskap om vilka dina kostnader är och kan presentera dem på ett organiserat och tydligt sätt kan du aldrig hoppas på att förhandla fram ett bättre pris.

När du tittar bakåt väljer du en bestämd tidsperiod såsom föregående år, fyller i siffrorna och räknar ut vad det kostar dig att leverera en viss mängd trä till verket. Genom att göra alla dina kostnader transparenta gör den här övningen det möjligt för dig att fastställa olika strategier för att sänka dina kostnader, möjligen genom att byta ut omodern eller krånglande utrustning eller ändra dina rutiner.

Tigercat har gjort ett antal kalkylbladsbaserade kostnadsmodeller tillgängliga för sina återförsäljare för att hjälpa skogsavverkare att utvärdera kostnaden per ton för sitt arbete. Dessa modeller är enkla att använda och ger entreprenören en stabil grund för att lära sig mer om hur man utvärderar pågående verksamheter och nya maskininköp.


Genom att tänka länge än inköpspris , eller månatlig avbetalning ger du dig själv en möjlighet till avsevärda besparingar i slutändan.
Related Content

loader-icon

Kostnad per producerat ton och telematik


Mer än ett maskinövervakningssystem - telematik är ett affärsanalysverktyg.


Logs

Minska skogsmaskinernas bränsleförbrukning


Få ut mer produktion ur varje värdefull liter eller gallon. Förar- och underhållstips för förbättrad bränsleekonomi.


Skötsel av skogsmaskindäck


Skogsmaskindäck är dyra. Vidta några enkla och förnuftiga försiktighetsåtgärder för att skydda din investering och få ut längsta möjliga driftslivslängd och säkerhet från dina däck.


forestry tires skidder