Skip to content

Kostnad per ton

Kostnaden per ton är, enkelt uttryckt, totalkostnaden för din avverkning delat med din totala produktion. Konceptet kan lätt ställas upp som en matematisk ekvation:

Kostnad per ton = total kostnad ($) / total produktion (ton)

Tyvärr kan processen som ger siffrorna till denna formel vara komplex och överväldigande. Så hur kommer du fram till vad dina kostnader och din produktion egentligen är?

En 1085-skotare lastar av sina bankar till en stor hög timmer.

Se hur du räknar ut din produktion och kostnad och hur viktig kostnaden per producerat ton är för din verksamhet. Lär dig mer genom att klicka på länkarna nedan.