Skip to content

Minska skogsmaskinernas bränsleförbrukning

Få ut mer produktion ur varje värdefull liter eller gallon. Förar- och underhållstips för förbättrad bränsleekonomi.

Utrustningstillverkare har under en mycket lång tid predikat om vikten av att underhålla maskinerna ordentligt för längre livstid och högre tillgänglighet. För att sätta en ny snurr på det är underhåll också extremt viktigt för bränsleekonomin.

Närbild på ett Tigercat-bearbetningsaggregat när en stock dras genom det

Under tryck. Rätt tryckinställningar för matarhälarna och knivarna tar bort onödig friktion, förbättrar kvistnings- och avbarkningsförmågan och minskar slitaget.

Andas lätt

Om vi börjar med ett enkelt exempel så är luftfilter en relativ billig förbrukningsvara som är enkel att byta ut. Ett igenproppat luftfilter begränsar mängden syre som dras in i motorns förbränningskammare, vilket leder till en onödigt rik bränslemix.

Detta är inte bara ett slöseri med bränsle utan kombinerat med hög omgivningstemperatur skapar den rika bränslemixen högre driftstemperaturer. Fläkten måste då arbeta hårdare för att kyla ner maskinen, vilket leder till ytterligare förluster av tillgängliga hästkrafter. Se operatörsmanualen för att säkerställa att luftfiltren byts ut med korrekta tidsintervall.

På tal om kylfläktar så har Tigercat varit en branschledande i arbetet med att erbjuda automatisk variabel hastighet eller variabel bladvinkel/reverserande fläkt istället för konventionella motordrivna fläktar med bestämd hastighet och bladvinkel.

Tilltäppt kylare

Kylarflänsarna är tilltäppta med barr och annan smuts.

Fördelarna är bl.a. renare värmeväxlare och enklare uppstarter i kallt väder. Tiden mellan reverserade cykler kan justeras av föraren för att kompensera för säsongsvariationer i mängden damm, pollen och andra luftburna partiklar. Möjligheten att variera luftflödet är också en stor bränslebesparande funktion. Det finns ingen mening med att trycka ut en stor mängd luft genom värmeväxlarna när en mindre mängd räcker för kylbehoven.

Tyvärr är det så att smutsiga värmeväxlare inte är särskilt effektiva och en maskin som är utrustad med en termostatstyrd fläkt med variabelt flöde kommer att kompensera genom att öka fläktens bladvinkel eller varv per minut för att öka luftflödet. Det slösar på hästkrafterna och bränner mer bränsle, vilket motverkar fördelen med det dyrare fläktsystemet. Värmeväxlarna bör inspekteras dagligen och rengöras enligt rekommendationerna för maximal effektivitet och bränsleekonomi.

En lunnare kör i dammet. När dammet inte lägger sig. Höga nivåer av luftburet smuts sänker bytesintervallerna för luftfilter och ökar behovet av att undersöka och göra rent värmeväxlarna.

När dammet inte lägger sig. Höga nivåer av luftburet smuts sänker bytesintervallerna för luftfilter och ökar behovet av att undersöka och göra rent värmeväxlarna.

Justering av hydraulsystemet

Moderna och högeffektiva lastkännande hydraulsystem stänger av pumpen för att spara på bränsle när maxtrycket nås. Om trycket är högre inställt än det i pumpen är övertrycksventilen en säkerhetsåtgärd som reagerar om pumpen inte gör sitt jobb. Men komponenterna i hydraulsystemet slits ut med tiden. I synnerhet bör övertrycksventilerna kontrolleras regelbundet eftersom normal förslitning leder till att tryckinställningen gradvis sjunker.

Om ventilövertrycksinställningen sjunker för mycket kan ventilen börja öppna sig innan pumpen stängs av, vilket leder till en osynlig intern läcka i systemet, möjligtvis en stor.

När högtrycksoljan läcker in i retursystemet med lågt tryck kommer utsläppet av lagrad energi att skapa en betydande mängd värme. Motorn måste nu inte bara bränna mer bränsle för att åtgärda läckan i systemet utan även driva det ökade trycket på kylfläkten. En årlig och fullskalig justering av hydraulsystemet säkerställer att din maskin motsvarar fabrikens tryckinställningar. En fällare-läggare som inte har justerats kan slösa flera liter bränsle per timme.

Multiplicera den förlorade mängden bränsle med dagens höga priser och 2 000 timmar så kommer du se att den årliga kostnaden landar på tusentals dollar. Om du kör dubbla skift kan du slösa 20 000 CAD per år på bränsle bara för att spara några hundringar på att inte låta en kompetent servicetekniker inspektera och justera maskintrycket.

Samma sak gäller för läckande packningar i hydraulcylindrar, skadade kontrollventiler och utslitna pumpar och motorer, som alla konsumerar stora mängder energi. Dessa delar bör testas för läckage och bytas ut när effektiviteten sjunker istället för att komponenterna körs i fördärvet.

Vid bearbetning är det viktigt att säkerställa att accelerations- retardationsramperna tillhandahåller en problemfri inmatning och bromsning och att trycket för armar och knivar i matarhjulet är korrekt. Felaktiga inställningar orsakar för mycket friktion i systemet och kräver högre tryck för att mata in träden. Resultat är bortkastade hästkrafter och utökad förslitning på aggregatet.

Vassa verktyg. Vid avverkning — oavsett om det görs med såg, sax eller skördaraggregat — är det enkelt att förbättra bränsleekonomin genom att ersätta skadade eller förslitna tänder på fällningsaggregatets skivsåg, vässa saxarna eller byt ut en slö kedja på ditt skördaraggregat. Det krävs mindre hästkrafter att fälla ett träd om verktygen är vassa. Tänderna på extremt förslitna skivsågar är den främsta orsaken till spolierad produktivitet som man har sett bland fällare-läggare. Det är viktigt att hålla koll på bränsleförbrukning och ändringar i produktionen när utrustningen börjar slitas ut. Ägare förlorar ofta pengar på att inte ersätta tänderna eller vässa klingorna i tid.

Visar vassa tänder från ett fällhuvud med skivsåg intill slöa tänder för att markera vikten av att hålla redskapen vassa.

En fällare-läggare kan inte arbeta med högsta effektivitet om den har slöa tänder.

Driftsråd

Att köra i full fart från stoppskylt till stoppskylt ger inte din pickup optimal bränsleekonomi. Det finns även bra metoder när det kommer till att köra en maskin som minskar bränsleförbrukning och dåliga vanor som annars får kostnaderna att skena iväg.

I många fall bidrar dessa metoder för att minska bränsleförbrukningen även till högre produktivitet och längre livstid för maskinen. En mjuk hand på styrspaken är att föredra. Smidig och medveten användning av funktionerna — istället för snabba och ryckiga maskinrörelser — sparar bränsle och minskar slitaget.

Vi ser förare göra samma fel om och om igen ute på fältet.

Full fart framåt?

Många förare tror att de måste köra så snabbt det bara går för att maximera maskinens prestanda och produktion. Om man kör en motor på 1 800 rpm istället för 2 200 rpm kan bränsleförbrukningen minskas med hela 20 %.

För fällare-läggare är besparingarna obetydliga om de mäts baserat på liter per produktionsvolym, men för tillämpningar i lägre arbetscykler som bearbetning kan matematiken fungera och 1 800 rpm kan vara en bra kompromiss mellan kraft och bränsleekonomi.

Maximalt kraftmoment för skotare är ungefär 1 400 rpm. Maskinerna är smidiga, produktiva och effektiva i den här farten och slitaget minskar. Genom att köra en lastarmotor 200 rpm saktare kan bränsleförbrukningen minskas med 5 %, oftast utan detta märkbart påverkar maskinens produktivitet. Det här stämmer särskilt för lastare med lastkännande hydraulsystem som Tigercat 234 eller 250B.

Det är upplysande att analysera hela skördarsystemet innan man tar beslut om motorhastighet. Låt oss säga att lunnaren är den som sätter käppar i hjulen under arbetet p.g.a. utforslingsavstånd som är längre än vanligt. Det kommer förmodligen vara förlustbringande för hela systemets produktivitet att minska lunnarens motorhastighet. Men om lastarens produktion istället begränsas av mängden timmer i trädlängd som lunnaren kan leverera så är det inte rimligt av föraren i lastaren att maximera produktionen i korta stunder med fullt motorvarvtal för att sen köra på tomgång i väntan på att nästa virkeshög ska komma till avlägget. I fall som detta åstadkommer en långsammare men mer jämt arbetstakt samma arbete fast med mindre bränsleförbrukning.

Fällning.

Beroende på trädets storlek och trädtyp finns det en optimal hastighet för att trycka in ett skivsågblad i trädet. Går det för långsamt är det produktiviteten som får sig en smäll. Går det för snabbt saktar sågen ner så pass mycket (eller stannar helt) att det tar för mycket tid och energi för sågen att återställa hastigheten.

Optimalt flis från såghuvudet ska vara som rån, ungefär 3 mm (1/8 tum) tjockt. Om ditt flis är tjockare slösar du bränsle. Om de är tunnare får du inte ut full produktivitet från fällare-läggaren.

En lunnarklo i rätt läge med gripklon full av tunna eukalyptusträd.

Upp och in. En grip som korrekt positionerad minimerar dragmotståndet, dragkraften och styrprestandan och minskar marktrycket.

Lunning

En korrekt positionering av gripen och rätt vinkling minskar dragmotståndet och förbättrar maskinens längsgående balans. Vi ser ofta att den sätts i fel position i fält. Om gripen inte är korrekt positionerad kommer vikten på maskinens främre del att vara otillräcklig och lunnaren måste skapa mer dragkraft i onödan för att lyfta på lasten. Denna ovana slösar bränsle.

Vid lunning av timmer bör kranen vara upprest så högt det går om terrängen tillåter. Den vinklade kranarmen bör tryckas hela vägen fram så att änden på stockarna är så nära maskinen som möjligt. Den här positionen är fördelaktig av två anledningar.

Höjden minskar dragmotståndet. När dragmotståndet minskas, minskas också den dragkraft som krävs för att dra lasten, vilket sparar hästkrafter och bränsle. Maskinens längsgående balans förbättras genom att änden på stockarna flyttas framåt, mot maskinen. Mer vikt flyttas då framåt, vilket gör det möjligt för framhjulen att behålla full kontakt med marken. Detta förbättrar kör- och styrprestandan och gör det möjligt för maskinen att mer effektivt flytta
större och tyngre laster.

Skotning

Vid avlastning vid vägkanten är det viktigt att hålla skotaren i rätt position i förhållande till virkeshögen genom att köra maskinen längs med högen. Detta minimerar kran- och rotatorrörelserna.

Maskinen bör parkeras tillräckligt nära virkeshögen för att möjliggöra avlastning utan att behöva förlänga kranen. Stockarna lyfts av från lastområdet endast med huvudarmens hissfunktion och svängs över till högen och sänks ned i rätt läge igen genom att endast använda hissfunktionen. Med denna metod minskar stolpens och den teleskopiska kranarmens rörelser eller elimineras helt.

Efter att stockarna släppts på högen kommer en bra förare att positionera gripen på rätt avstånd från kranpelaren för att svänga den mellan stängerna till skotarens lastområde istället för att lyfta den över stängerna.

Lastning

En del förare har som vana vid att hålla gripen stängd när de lastar stockar. Detta sätter tryck på det hydrauliska systemets övertrycksventiler, slösar bränsle och hästkrafter samtidigt som det alstrar värme. Tigercat-gripar är utrustade med inbyggda låsventiler för att hålla kvar stockarna i gripen. Det är inte nödvändigt att hålla gripen stängd.

Om skotaren placeras rätt minskas behovet av att använda stolpen och teleskopfunktionerna vid avlastning, vilket leder till snabbare cykler och minskad bränsleförbrukning.

Om skotaren placeras rätt minskas behovet av att använda stolpen och teleskopfunktionerna vid avlastning, vilket leder till snabbare cykler och minskad bränsleförbrukning.

Lastproduktionen avbryts oftare än andra maskiner i avverkningssystemet. Stopp i produktionen kan ske p.g.a. inkonsekvent tillförsel av stockar på inmatningssidan eller otillräcklig transportförmåga på utmatningsdelen. Tigercats lastare 234 och 250B har en automatisk funktion för automatisk tomgångsomkoppling, men många andra lastare har inte det. Det är bra om föraren tar för vana att sätta maskinen på tomgång under långa perioder av inaktivitet.

En fullständig analys av din specifika verksamhet och en gnutta sunt förnuft kan göra stor skillnad på din månatliga bränslefaktura. Som en bonus kan du förlänga livslängden på din maskin, minska mängden oplanerade driftstopp och förbättra systemets produktivitet. Det är en övning som är väl värd besväret.


Related Content

loader-icon

Kostnad per producerat ton och telematik


Mer än ett maskinövervakningssystem - telematik är ett affärsanalysverktyg.


Logs